EEN NIEUW BEGING (2016)

Een Nieuw Begin is een aangrijpende korte documentaire over 3 bijzondere vrouwen: Victoria, Talitha en Alliyah. Zij zijn alledrie overlevers van allerlei vormen van geweld. Zij hebben hun ondernemerschap ingezet als een middel voor het opbouwen van een nieuw leven.
 

In samenwerking met
Wij voelen ons altijd zeer maatschappelijk betrokken en werken daarom graag aan maatschappelijke verhalen die bijdragen aan een betere wereld. Daarom hebben ik met veel plezier en toewijding gewerkt aan deze documentaire voor Josette Dijkhuizen van Krachtbedrijf die in samenwerking met Zonta Eindhoven tot stand is gekomen. Krachtbedrijf is een initiatief van Josette Dijkhuizen. Via een intensief en speciaal opgesteld programma worden mannen en vrouwen vanuit een opvangsituatie begeleid naar zelfstandig ondernemerschap. Zonta Eindhoven komt op voor gelijke rechten van vrouwen, zij bieden hulp aan kansarme vrouwen en stimuleren actieve deelname van vrouwen aan het maatschappelijke- en beroepsleven.

OPDRACHTGEVER

PRODUCENT:

REGIE:
 

GENRE
LENGTE:

LAND:

TALEN:

UITGAVE:

Krachtbedrijf & Zonta

DocuMedia

Wouter de Kuijper


Documentaire

10 Minuten

Nederland

Nederlands, Engels, Hindi 

2016

Werk_cases_EenNieuwBegin2klein.jpg

Opdrachtgever Krachtbedrijf

Krachtbedrijf is een initiatief van Josette Dijkhuizen. Haar persoonlijke missie is het stimuleren van ondernemerschap; persoonlijk of voor ondernemers én voor iedere laag van de maatschappij. Vanuit haar positie als VN vrouwenvertegenwoordiger (2013) is het idee ontstaan om specifiek vrouwen uit de vrouwenopvang te begeleiden naar een eigen bedrijf. Zo werd Krachtbedrijf geboren.

 

Bij Krachtbedrijf gaat het om het verwezenlijken van dromen en ambities. In het bijzonder gaat het om economische zelfstandigheid creëren middels het opzetten van een eigen bedrijf. Josette ontwikkelde een intensief en speciaal opgesteld programma waarin aspirant ondernemers vanuit een opvangsituatie begeleid worden naar zelfstandig ondernemerschap.

Voor het realiseren van de film is er aansluiting gezocht bij Zonta Nederland. Met hun missie “Bevordering van de positie van vrouwen (en/of) meisjes” sluiten zij naadloos aan bij het initiatief van Krachtbedrijf. Zij vervullen de rol van donateur binnen dit project.

Doel en doelgroep van de film

Het doel van de film is bewustwording te creëren bij belanghebbende organisaties en aanverwanten zoals gemeenten voor het belang van het programma binnen de huidige samenleving. Teneinde een actieve deelname vanuit hen te bewerkstelligen en een oplossing te bevorderen.

De doelgroep van de documentaire bestaat uit gemeenten en (aanverwante) organisaties die in aanraking komen met het probleem van kwetsbare vrouwen (groepen). Door hun te informeren over het probleem en daarmee bewustwording te scheppen willen we draagvlak creëren om middels het programma van Krachtbedrijf kwetsbare vrouwen helpen in hun weg naar zelfstandig ondernemerschap.

Aanpak

We hebben ervoor gekozen om niet zozeer het bedrijf zelf te portretteren maar juist die mensen die Krachtbedrijf wil helpen. Talitha, Alliayah en Victoria uit Rusland vormen samen de portretten die vanuit hun ervaring en eigen beleving praten over hun problemen uit het verleden en hoe zij die hebben opgelost met behulp van Krachtbedrijf. Zo wordt de inhoud als het ware door de ogen van de ‘overlevers’ verteld. Wij streefden ernaar om in de documentaire situaties te filmen die tot de kern komen van de boodschap. Het is daarom van groot belang geweest om de inhoud, de personages en de scenes nauwlettend op elkaar af te stemmen. Sfeer en subtiliteit zijn daarbij essentieel. Een goede documentaire is perfect in balans.

Resultaat

De film geeft in slechts 10 minuten heel krachtig weer wat Krachtbedrijf doet en vooral betekent voor haar medemens. Het resultaat is dat vrouwen weer zelfstandig, met zelfvertrouwen en ondernemend midden in de maatschappij zijn komen te staan. Een actieve deelname aan een oplossing bevorderen bij de doelgroep om zodoende de slagkracht van Krachtbedrijf vergroten om meer vrouwen te laten profiteren van Krachtbedrijf’s activiteiten.

Met de film heeft Krachtbedrijf een tot de verbeelding en efficiënt communicatiemiddel die online en ook offline vele mensen heeft bereikt